Om diamanter

DIAMANT KVALITETSFAKTORER – De 4C’er

RUTGER, GIA, diamant, kvalitetsfaktorer, diamanter, diamantring, forlovelsesring

HVORDAN FORSTÅ DE 4C’ER

Vakker. Sjelden. Elsket. Det er ingen edelsten som er lik en diamant. Hver diamant er unik, samtidig så har alle diamanter enkelte forskjeller som gjør det mulig å sammenligne og evaluere dem.
Disse forskjellene kalles for de 4C’er. Disse står for (på engelsk):
Color, Clarity, Cut & Carat Weight.
Som bestemmer diamantens verdi ved å vurdere:
Farge, Klarhet, Slip og Karat Vekt.

RUTGER, GIA, Diamant, diamantring, forlovelsesring, diamanter, giftering
RUTGER, GIA, diamant, kvalitetsfaktorer, diamanter, diamantring, forlovelsesring

HISTORIEN OM DE 4C’ER

Før GIA oppfant de 4C’er, så fantes det ikke et globalt felles og avtalt system som diamantkvalitet kunne bli evaluert etter, og kommunisert med.

Diamantfarge var ofte beskrevet ved å bruke bokstaver som “A, B, C” og nummer som “1, 2, 3.”
med navn – som “perle blå” eller “blå hvit” for farge, og “loupe ren” eller “pique” for å beskrive klarhet – mye førte til feiltolkning.
Resultatet var inkonsekvens og unøyaktig.

Da GIA utviklet Fargeskalaen D-til-Z og klarhetsskalaen Flawless-til-I₃, så etablerte de et felles språk for å beskrive diamanter.
Og like viktig, så definerte de den objektive, vitenskapelige metoden for hvordan diamanter evalueres i dag.

Resultatet var et system som alle kunne forstå og stole på, uavhengig av landegrenser og språk.

FARGE / COLOR – Diamantfarge

Diamantfarge er verdsatt av hvor nært de nærmer seg fargeløse – hvor mindre farge, desto høyere verdi.
GIA sin D-til-Z skala begynner med D, som representerer fargeløs, og fortsetter med økende lyse gul- eller brun fargelegging til farge Z, som er den guleste fargen på skalaen.
Hver gradering har en klart definert fargeskala innenfor hver bokstav. Diamanter er fargegraderte ved å sammenligne dem til et mestersett under kontrollerte visningsforhold.

Mange fargeskiller blant diamanter er så subtile at de er usynlige for det utrente øyet, men; disse små forskjellene har mye å si på diamant kvalitet og pris.

RUTGER, GIA, diamant, kvalitetsfaktorer, diamanter, diamantring, forlovelsesring
RUTGER, GIA, diamant, kvalitetsfaktorer, diamanter, diamantring, forlovelsesring

D – E = River
F – G = Top Wesselton
H = Wesselton
I – J = Top Cristal
K – L = Top Cape
M – Z = Tinted Cape

Rutger tilbyr Top Wesselton farge: F for High-end, og Top Wesselton farge: G for Budget. Disse anses som helt hvite, og oppleves som glitrende klare hvite diamanter for det blotte øyet.

KLARHET / CLARITY – Diamantklarhet

GIA sin Klarhetsskala består av 11 klarhets-grader, med mesteparten av diamanter som faller innenfor kategoriene: VS (very slighty included) or SI (slightly included).

Inneslutninger og urenheter er naturlige oppstandelser fra en diamants formering dypt under jorden under ekstrem varme og trykk.
Diamanter uten disse “fødselsmerkene” er sjeldne, og sjeldenhet påvirker diamantens verdi.

Diamantklarhet referer til det relative fraværet av inneslutninger og urenheter.
Klarhets gradering er basert på antall, posisjonering og størrelse av inneslutninger og urenheter som kan sees under 10x forstørrelse.

RUTGER, GIA, diamant, kvalitetsfaktorer, diamanter, diamantring, forlovelsesring
RUTGER, GIA, diamant, kvalitetsfaktorer, diamanter, diamantring, forlovelsesring

FL – IF = Feilfri
VVS1 – VVS2 = Veldig veldig små inneslutninger
VS1 – VS2 = Veldig små inneslutninger
SI1 – SI2 = Små inneslutninger
I1 = Middels inneslutninger
I2 – I3 = Store inneslutninger

Rutger tilbyr VS1: Veldig små inneslutninger for High-end, og SI2: Små inneslutninger for Budget. Disse inneslutningene kan kun oppdages under lupe med 10x forstørrelse, og oppleves som helt klare for det blotte øyet.

SLIP / CUT – Diamantslip

Slipen til en diamant er en faktor som avgjør diamantens ildspill og glittrende glans.
Presis håndarbeide er nødvendig for å slipe en diamant slik at dens proporsjoner og symmetri maksimerer dens skjønnhet.
Oppmerksomheten én bestemt diamant får avhenger mer av slip enn noe annet. Bedre slip = bedre glans.

Kvaliteten på slip er avgjørende for diamantens verdi. Av alle de 4C’er, er slip den mest kompliserte og mest teknisk vanskeligste oppgaven å utføre.
For å evaluere slip for en standard «rund brilliant diamant slip» (round brilliant diamond cut), tar GIA i betraktning syv komponenter:
lysstyrke, ildspill, scintillasjon, vektforhold, belte tykkelse, symmetri, og puss. Deretter tildeles en slipegrad som varierer fra Utmerket (Excellent) til Dårlig (Poor).

RUTGER, GIA, diamant, kvalitetsfaktorer, diamanter, diamantring, forlovelsesring
RUTGER, GIA, diamant, kvalitetsfaktorer, diamanter, diamantring, forlovelsesring

Excellent = Utmerket
Very Good = Meget God
Good = God
Fair = Rimelig
Poor = Dårlig

Rutger tilbyr: «3x Excellent cut» på alle diamantringer innenfor både High-end og Budget segmentene. Dette er den beste slipegraden man kan oppnå, og krever eksepsjonell artisteri og håndverk. Slipekvaliteten er garantert med GIA sertifikatet som følger med i alle bestillinger.

KARAT VEKT / CARAT WEIGHT – Diamantvekt

Kara vekt er måleenheten over hvor mye en diamant veier. En metrisk “karat” er definert som 200 milligram. Hvis alle andre spesifikasjoner av C’ene er like, så øker prisen på diamant med karat vekt, fordi større diamanter er mer sjeldne og mer ønskelig.
To diamanter av helt lik vekt har svært ulike verdier (og priser) avhengig av alle de andre spesifikasjoner av C’ene: Farge, Klarhet og Slip / Color, Clarity & Cut.

RUTGER, GIA, diamant, kvalitetsfaktorer, diamanter, diamantring, forlovelsesring
RUTGER, GIA, diamant, kvalitetsfaktorer, diamanter, diamantring, forlovelsesring

Diamantsertifikat / Diamond Grading Report + The GIA Diamond Dossier®

Et diamant sertifikat fra GIA er mer enn bare en kolleksjon over observasjoner om en edelsten.
Den representerer en nøyaktig, objektiv, omfattende vitenskapelig etterforskning fra en selvstendig autoritet.

GIA Diamantsertifikatet gir en vitenskapelig og upartisk vurdering av de 4C’er av diamantkvalitet, og beskriver alle kjente behandlinger brukt for å endre diamantens utseende.
GIA er velkjent som den opprinnelige og fremste kilden for nøyaktighet og integritet innenfor diamantsertifisering.

“The GIA Diamond Dossier®” er en mer konsis, kompakt versjon av “The GIA Diamond Grading Report” og er tilgjengelig for diamanter som veier mellom 0.15 og 1.99 karat.
Det er dette diamantsertifikatet som medfølger alle diamanter levert av RUTGER.

Som et ekstra sikkerhetstiltak, tilbyr også GIA valgfri laser inskripsjon med sine rapporter (inkludert med Diamond Dossier) hvor diamantens sertifikat nummer er inskribert på diamantens belte. GIA kan også inskribere tilpassede meldinger, datoer, tekst, og symboler som ikke bare personliggjør en diamant men som også gir mulighet for enkel identifisering.
For personlig inskribering må det foretas en spesial bestilling, ta kontakt med vår kundeservice for mer informasjon og bestilling.

For enda mer informasjon om diamanter, besøk GIAs hjemmeside: www.4cs.gia.edu